Print

ARAFAH

Arafah adalah gurun pasir yang gersang, yang terletak lebih kurang 28 km dari kota Makkah. Beberapa tahun belakangan ini dengan kemajuan teknologi, gurun pasir Arafah itu telah dapat ditanami dengan pohon-pohon pelindung. Barangkali 10 tahun yang akan datang orang akan mengatakan Arafah adalah lapangan luas yang rindang, yang dilingkungi oleh bukit-bukit batu yang kokoh perkasa.

Kita kembali sejenak ke zaman Rasulullah, di mana padang Arafah masih tandus, gersang terhampar di antara bukitbukit batu dan lembah yang tiada berumput.

Di sanalah para hujjaj (mereka yang sedang melakukan ibadah haji), memasang kemah (tenda) tempat berteduh dari matahari, selama wuquf. jika kita berdiri di atas sebuah bukit atau di tempat wuquf, terlihat sebuah pemandangan yang indah seperti cendawan tumbuh, memenuhi gurun pasir yang terhampar luas seperti lautan yang tiada bertepi. Di sanalah para hujjaj berkumpul pada waktu yang sama, yaitu antara tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah dan sebelum terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Bayangkan berapa banyak kemah terpasang, jika yang melakukan ibadah haji lebih dari dua juta orang.