Print

RENCANA PROGRAM PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS
TAHUN 1439 H/2018 M

No

HARI

Tanggal

Rute Perjalanan

Waktu

KEGIATAN

1439H / 2018M

1

Selasa

03 Dzlh

14-Aug

Jakarta - Dubai

EK 357

17:55 - 22:55

Berangkat

2

Rabu

04 Dzlh

15-Aug

Dubai - Jeddah

EK 801

01:45 - 03:35

Via Dubai

Jeddah - Zahir

 

Tiba di Jeddah

3

Kamis

05 Dzlh

16-Aug

Zahir - Masjidil Haram

07:00 - 12:00

Umroh

4

Jum'at

6 Dzlh

17-Aug

Zahir

 

Pengajian

5

Sabtu

7 Dzlh

18-Aug

Zahir

 

Pengajian

6

Ahad

8 Dzlh

19-Aug

Zahir - Arafah

 

Bus VIP

7

Senin

9 Dzlh

20-Aug

Arafah - Muzdalifah

 

Wukuf Arafah

8

Selasa

10 Dzlh

21-Aug

Mzdlfh - Mekkah - Mina

 

Thawaf Ifadah

9

Rabu

11 Dzlh

22-Aug

Mina

 

Mabit Mina

10

Kamis

12 Dzlh

23-Aug

Mina - Zahir

08:00 - 10:00

Nafar Awal

11

Jum'at

13 Dzlh

24-Aug

Zahir

 

Istirahat

12

Sabtu

14 Dzlh

25-Aug

Zahir - Mekkah

21:00 - 22:00

Hotel

13

Ahad

15 Dzlh

26-Aug

M e k k a h

 

Memperbanyak Ibadah

14

Senin

16 Dzlh

27-Aug

M e k k a h

 

Ziarah Mekkah

15

Selasa

17 Dzlh

28-Aug

M e k k a h

 

Thawaf Sunnah

16

Rabu

18 Dzlh

29-Aug

M e k k a h

 

Pengajian

17

Kamis

19 Dzlh

30-Aug

M e k k a h

 

Thawaf Wada

18

Jum'at

20 Dzlh

31-Aug

Mekkah - Madinah

09:00 - 17:00

Bus VIP

19

Sabtu

21 Dzlh

01-Sep

M a d i n a h

 

Ziarah Raudah

20

Ahad

22 Dzlh

02-Sep

M a d i n a h

 

Ziarah Madinah

21

Senin

23 Dzlh

03-Sep

M a d i n a h

 

Pengajian

22

Selasa

24 Dzlh

04-Sep

Madinah - Dubai

EK 810

17:35 - 21:15

Menuju Dubai

23

Rabu

25 Dzlh

05-Sep

Dubai - Jakarta

EK 356

04:10 - 15:40

Cengkareng